Back
BackToMain
PrevMode
Mode
מכללת אורט - כי זה עולם של היטק! קבע את אתר מכללת אורט כדף הבית שלך
דף הבית
מידע על המכללה
פרויקט א"א
לוח שינויים
מידע לתלמיד
מגמות ומקצועות לימוד
חינוך חברתי
יעוץ חינוכי
נהלים
ועד הורים
הנצחה
מועדי ב' במתמטיקה ואנגלית תשס"ח

מועד ב' – 2008

 

בחינות מועד ב' באנגלית – 9/7/08  (פירוט מצורף)

בחינות מועד ב' במתמטיקה – 14/7/08 (פירוט מצורף)

 

השנה לא יפורסמו ציוני מועד קיץ באנגלית ובמתמטיקה לפני מועד ב'.

 

1.     הנבחנים במועד א' ובמועד ב' חייבים להיבחן באותה רמה ובאותו סמל שאלון. בנבחנים יהיו זכאים לציון הגבוה בין שתי ההיבחנויות.

עם זאת תלמידים המעונינים להשלים עוד שאלון במסגרת רמת ההיבחנות שלהם יכולים להיבחן במועד ב' . לדוגמא מי שנבחן במתמטיקה בשאלון 35001 במועד א' יכול להבחן ב- 35002 במועד ב' (שניהם תחת אותו ראשי- 3 יח"ל).

2.     הציון הבית ספרי שניתן במועד א' תקף במועד ב' ואין אפשרות לשנותו.

3.     מיקוד הלמידה במועד ב' זהה למיקוד של מועד א'.

4.     לתלמידים לקויי למידה תסופק ההתאמה כפי שאושרה ע"י משרד החינוך במועד א'. אין אפשרות להוסיף שאלונים ו/או בקשות.

5.     מי שנחשד בהפרת טוהר הבחינות במועד א' רשאי להירשם ולהבחן במועד ב', אך אם אומת החשד של מועד א' תיפסל גם הבחינה במועד ב'.

6.     ההרשמה באמצעות רכזי השכבות עד 13/6/08 . הרישום באמצעות  הטפסים המצורפים.

 

 

אנגלית

9/7/08

שאלון א

16102

9:00

10:15

שאלון ב

16103

10:45

12:00

שאלון ג

16104

12:30

13:45

שאלון ד

16105

9:00

10:15

שאלון ה

16106

10:45

12:00

שאלון ו

16107

9:00

10:15

שאלון ז

16108

12:30

14:00

 

מתמטיקה

14/7/08

שאלון א

35001

14:00

15:15

שאלון ב

35002

11:30

13:00

שאלון ג

35003

9:00

10:45

שאלון ד

35004

14:00

15:45

שאלון ה

35005

11:30

13:30

שאלון ו

35006

9:00

11:00

שאלון ז

35007

14:00

16:00

.
.לראש הדף.
.
האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט לוגו לניהול תכנים ואתרי אינטרנט